Louis Vuitton Catwalk

1,999,000

Đây là ấn phẩm cuối cùng của Louis Vuitton. Cuốn sách được mở đầu bằng lịch sử ngắn gọn về nhãn hàng này, tiếp theo đó là tiểu sử ngắn gọn về Marc Jacobs – giám độc sáng tạo đầu tiên (1998 – 2004) và Nicolas Ghesquire – người điều hành thương hiệu hiện nay.